Як написати заяву про визнання особи недієздатною, бланки на 2021 рік

Недієздатною особою можна назвати ту особу, яка не може керуватися і усвідомлювати свої дії, які вона здійснює. В основному недієздатними стають внаслідок перенесеної хвороби порушенням психіки, травматичних ушкоджень ділянки голови та багато інших чинників можуть впливати на це. Щоб визнати особу недієздатною, спочатку необхідно подати заяву в судову структуру, де проводиться розгляд таких заяв. Вона може подаватися як в усній формі, так і в письмовій. Розгляд такої заяви проводиться за тією ж аналогією, що і порядок розгляду скарг.

У яких випадках можна подавати заяву, щоб визнати особу недієздатною в 2021:

Сама процедура визнання особи недієздатною є довготривалим процесом і дуже відповідальним. Оскільки в разі, якщо особу визнають недієздатним, то після такого, треті особи, які зацікавлені в цьому, можуть продавати майно яке перед цим належало йому. Також особи, які визнані опікунами недієздатного, можуть звертатися в певні структури для того, щоб отримати на них пенсію та соціальну допомогу.

Якщо особа набуває такий статус, після цього воно не має права розпоряджатися своїм майном самостійно, але потрібно розуміти те, що права володіння його майном залишається за ним. Особу можна визнати недієздатним або частково недієздатною, але цьому повинні передувати такі обставини:

 1. При настанні певного віку особою, яка вже не в змозі за собою доглядати і свідомо мислити.
 2. У разі відхилення психіки у людини, внаслідок якого він не може адекватно реагувати на всі ситуації. Однак таке відхилення має ґрунтуватися на висновку експерта.
 3. Якщо особа усвідомлює те, що робить, але не може це контролювати внаслідок певних факторів. При розгляді такої ситуації в судовому порядку воно означає як «вольовий підхід».

З огляду на вище сказане, будь-яка з цих ситуацій може призвести до того, що людину можуть визнати недієздатною. Таке рішення надає тільки судова інстанція після розгляду справи. Також при розгляді такої справи, в обов’язковому порядку необхідно надавати документальні докази, що підтверджують його недієздатність.

Подача заяви про визнання недієздатним людини, і хто це може робити в 2021?

Законодавчі положення України, визначають коло осіб, які можуть подати заяву в судову інстанцію про визнання особи недієздатною. Переліком таких осіб:

 1. Брати, сестри, батьки, дружина, в разі відсутності таких – рідні.
 2. Якщо особа займає житлову площу з недієздатною особою, то вона також може подати таку заяву.
 3. У разі відсутності вище зазначених, то подача заяви може статися і працівниками опікунської ради.
 4. Якщо людина отримала інвалідність, то в такому випадку фахівці медичних установ.

Куди потрібно звертатися, щоб подати заяву:

Подача заяви повинна надаватися в судову структуру за місцем знаходження подавця запиту. Якщо немає можливості направити так званий запит до суду, то його можна відправити в структуру опіки. При надходженні такого запиту туди, вони вже від свого імені установи перенаправляють в певну структуру.

Які потрібно документи для подачі запиту в 2021 році:

Ряд документів, які визначені законодавством, які потрібно для того, щоб визнати особу недієздатною.

 • Запит, в якому буде відображатися список осіб, які зацікавлені в тому.
 • При оплаті держмита, чек про оплату.
 • Копію запиту про направлення особи до медичного закладу на проходження психіатричної експертизи, амбулаторної або стаціонарної. У разі наявності довідки про інвалідність додати копію такої.
 • Ксерокопію свідоцтва про народження самого заявника.
 • Свідоцтво, в якому будуть відображені дані, де знаходиться сам подавець запиту, психоневрологічна лікарня і відділення поліції.

Як правильно заповнити заяву, щоб отримати опікунство над недієздатним:

Дивлячись на все вищесказане, то ще раз повторимося, що для визнання людини недієздатною, потрібно звертатися тільки в судову структуру з підготовленим запитом згідно відповідно зразка.

Яку інформацію потрібно відобразити при написанні клопотання про визнання недієздатною особу:

 1. Найменування судової установи.
 2. Дані особи, яка подає таке клопотання, його місцезнаходження, а саме реєстрація або фактичне місце проживання та контактний телефон, за яким можна зв’язатися. У разі якщо клопотання подається юридичною установою, то вказуємо його найменування.
 3. Далі вказуємо дані особи, щодо якої пишеться клопотання про визнання його недієздатним. До цього докладаємо копію висновку експертизи або лікаря, і копію інвалідного посвідчення, якщо є таке.
 4. В описовій частині такої заяви, ретельно описуємо обставини, які склалися, які пояснюють, чому особа не може забезпечувати контроль за своїми діями, і те, що воно не усвідомлює наслідки після його дій. Також додаємо будь-які факти, що вказують на те, що особа є недієздатною.
 5. Клопотання, в якому буде міститися саме прохання, щоб позбавити людину дієздатності.

Документи, які потрібно докласти до клопотання в 2021:

 •  Довідки від установ.
 •  Висновок від медичного закладу.
 •  У разі наявності довідка про інвалідність.
 •  Квитанцію, яка буде підтверджувати те, що Ви оплатили державне мито.
 •  Довідку, яка буде підтверджувати, що Ви є родичами або опікунами.

Як потрібно заповнити зразок заяви при подачі його до суду, щоб визнати особу недієздатною:

Спочатку щоб відправити клопотання до суду, необхідно вказати певні аспекти в бланку, а саме:

 1. Відзначити, що зазначений бланк не є позовною заявою, і що таке клопотання не приводить до конфліктів сторін.
 2. Відзначити інформацію, яка послужить надалі для того, щоб направити людину на медичну експертизу, для того, що визначити рівень недієздатності особи.
 3. Стиль написання заяви повинен бути діловим. Логіка викладу інформації повинна бути поступовою, і логічною, і відповідати зразкам написання службових документів.
 4. У правій стороні аркуша А4, потрібно відзначити так звану «шапку», в якій повинні міститися дані куди прямує вказане клопотання.
 5. Далі йде так звана текстова частина, в якій потрібно вказати в яких стосунках перебуває особа, яка направляє запит з особою, яку хочуть визнати недієздатним. Також додати документи, які будуть підтверджувати ваші слова.
 6. Кінцевим буде проставлення дати на документі і підпис особи, яка надсилає зазначене клопотання.

Розгляд клопотання у судді в 2021:

Згідно із законодавством, розгляд клопотання, в якому проситься визнати особу недієздатною керується тільки згідно діючих норм. Тривалість розгляду такої заяви може бути різним, і точно назвати дату остаточного рішення суду неможливо, рішення по кожному випадку є різними. Якщо дивитися практику судових рішень з таких питань, то остаточне рішення приймається від 3-х до 6-ти місяців.

Процедура розгляду клопотання така, спочатку – коли подається сам документ, система визнає суддю, яка буде проводити такий розгляд. Надалі суддя надає напрямок в психіатричну лікарню особі з метою визначити її психічний стан. Після проходження експертизи, особі надається висновок щодо його стану. У разі подання клопотання з документами, які вже підтверджують проходження експертизи і не тільки, то така експертиза здійснює на основі наданих. Медичний висновок здійснюється як стаціонарно, так і амбулаторно.

Слід розуміти, якщо амбулаторно – то в разі, якщо особа проходить тільки огляд без поміщення в медичний заклад. Стаціонарно – це коли особа перебуває в медичній установі. У разі якщо особа не хоче проходити експертизу, то в такому випадку судом може винести примусове направлення особи на проходження експертизи.

Хто з осіб повинні бути присутніми при розгляді клопотання про присвоєння статусу недієздатності:

 1. Особа, яка подала клопотання.
 2. Особа з працівників прокуратури.
 3. Представник установи опіки.

Потрібно розуміти, що розгляд такого клопотання є дуже важливим, оскільки вирішується подальша доля особи.

Особа відносно, якого було подано вище вказане клопотання про присвоєння статусу недієздатного також має бути під час проведення судового засідання. При розгляді, особа може надавати свої пояснення, і висловлювати свою думку. Також під час судового процесу, така особа може бути присутнім з довіреною особою, але це повинно бути завірено нотаріально.

Якщо особа щодо якої проводиться розгляд зазначеного клопотання, не може прибути до суду у зв’язку з певними обставинами, то в такому випадку засідання повинно бути за місцем знаходження. Однак слід розуміти, що про це потрібно повідомити додатково.

Як проходить сам процес в суді про визнання особи недієздатною:

 • Перше проводиться заслуховування особи, яка подавала клопотання.
 • Після прослуханого, слово надається прокурору або особі, яка представляє установи опіки.
 • Далі слухають особу, щодо якої і розглядається зазначена справа в суді, про надання йому статусу недієздатного.
 • Розглядаються всі довідки, які були прикріпленні до матеріалів справи, а саме висновки експертиз, довідки від лікарів. Зазначені матеріали надаються всім для огляду.
 • У разі якщо на судовий процес прийшли свідки, то їх слово також вислуховують.
 • Якщо у осіб процесу є якісь питання до лікаря, який давав висновок психіатричної експертизи, то його можна викликати на судове засідання з метою дачі ним пояснень.
 • Завершальним є винесення суддею рішення, про задоволення чи відхилення питання про визнання людини недієздатною.

Після винесення постанови суддею, юридичну силу воно отримує після закінчення 30 днів. Оскільки в разі, якщо у осіб, які були учасниками процесу, є недовіра до вироку судді, тоді вони можуть подати апеляцію і тому надається такий термін. Також в разі пропуску строку 30 днів, особа у якої є претензії, подало пізніше апеляційну скаргу, то суд може прийняти таку скаргу, якщо особа надасть обґрунтовані доводи того, що воно не могло подати таку скаргу раніше.

Примітка: подати апеляційну скаргу може не тільки особа, яка є недієздатною, а також його довірена особа згідно з чинним законодавством укр. У разі якщо прокурор не погоджується з вироком суду, він також може подати таку апеляційну скаргу.

Коли судовий вирок вступає в законну силу, такий документ повинен попрямувати в 3-денний термін до установи опіки. Після отримання вироку, вище вказаною структурою, в період одного місяця вони зобов’язані надати особі, яка визнана недієздатною, опікуна. В цейперіод пошуку, все обов’язки опіки покладається на установу.

Усі наступні угоди, що стосуються особи, яка визнана недієздатною, повинен забезпечувати йому опікун, згідно з чинним законодавством. Також опікун, має повне право розпоряджатися майном, що належить  особі, тільки за погодження опікунської установи. Про всі дії, про підписання будь-яких угод, що стосуються недієздатної особи, опікун повинен звітувати установі.

Завантажити зразки заяви на опікунство над недієздатним.

0 0 голосів
Article Rating
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Комментарий
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі